Category Archives: Referències

Climatització per conductes

Climatització per conductes de xapa

Climatització per splits i cassetes

Climatització de dues cases unifamiliars amb sistema de splits i conductes

Climatització per conductes respectant l’arquitectura interior

Climatització per cassette i conductes VRV

Climatització per conductes

Climatització per splits independents per a cada habitatge

Climatització per conductes, splits i cassetes. Manteniment de les oficines, laboratori i fàbrica