Noticias

El nuevo Refrigerante R32

El R32 es el gas que se esta implementando en todos los nuevos modelos de aire acondicionado, el objetivo es ajustarse a las normativas medioambientales que establece la UE para parar el cambio climático, la contaminación ambiental y el efecto invernadero.

El nuevo refrigerante del R32 permite una reducción muy importante del Potencial de calentamiento atmosférico (PCA).

Las principales ventajas del nuevo gas son:

– Ofrece una mejora del rendimiento del 10%, incluso en temperaturas exteriores extremas.

– Representa un coste menor y mayor ahorro ya que se utiliza un 30% menos de refrigerante que el R410A

– Mayor eficiencia energética

– Reduce el impacto sobre el calentamiento global un 67%

– Al ser un gas refrigerante 100% puro es más facil de reciclar y de reutilizar.

– Se utiliza un 30% menos de gas refrigerante si comparamos con una carga de gas del 410A, por tanto será un menor consumo y también un menor gasto

En Nou Clima estamos comprometidos con el medio ambiente y ya disponemos de los nuevos modelos con refrigerante R32.

 

casa

Aerotermia, la energia renovable del futuro

L’ aerotermia consiste en el aprovechamiento de la energia que contiene el aire que nos rodea.

Normalmente esta tecnología aprovecha  el 70% de la energia  que extrae del aire y el 30% restante de la energia que consume viene de la red eléctrica.

El aprovechamiento de la energia se hace a través de las bombas de calor y se utiliza principalmente para suministrar agua caliente ACS, calefacción o refrigeración (como el aire acondicionado).

El montaje y la puesta en marcha para este tipo de instalación son muy sencillos y por tanto los procesos de mantenimiento posterior no son complicados.

Las ventajas que supone la aerotermia son:

 • – Ahorro económico: supone un ahorro económico entorno al  50% -70% sobre el gas y el gasoil
 • – Fácil instalación: Ocupen poco espacio como una caldera mural y no se necesita espacio para almacenar combustible.
 • – Rendimientos superiores al 100%: La aerotermia proporciona una eficiencia muy superior a los sistemas convencionales, por tanto supone un ahorro en el consumo.
 • – Menor coste de mantenimento: No necesitan de limpiezas frecuentes ya que el sistema no requiere combustión y no produce residuos durante su funcionamiento.
 • – Generador de calor reversible: un solo generador para tres tipos de aplicaciones: Calefacción, refrigeración y agua caliente. Esto implica que se ocupa menos espacio, más sencillo de utilizar y se ahorra en el mantenimiento.

En el mercado encontramos diferentes sistemas de aerotermia, como Aquatermic una de las gamas más avanzadas y completas del mercado. Este tecnología permite obterner refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria.

casa

Vol controlar el seu aire condicionat des del mòbil?

Gràcies el wifi Interface de Fujitsu-General, controli còmodament des d’una APP gratuïta les funcions bàsiques del seu Aire Condicionat:

 • – Encendre/ apagar el AC
 • – Modes de funcionament (Calor, fred, Dry, Auto, Ventilació)
 • – Velocitat de ventilació
 • – Ajust de la posició de les lames
 • – Funció 10ºC Heat (Funció anti-congelació)
 • – Comprovar si l’aparell esta apagat quan s’ha sortit de casa
 • – Visualització de temperatura ambient a l’habitació
 • – Visualització de la temperatura exterior
 • – Fixar la temperatura de consigna
 • – Programar el AC

 

I totes aquestes funcions, de forma remota des d on vulgui i quan vulgui.

Esquema_smartphone

El manteniment de l’aire condicionat també s’ha de fer a l’hivern

Avui en dia moltes llars gaudeixen de l’aire condicionat pels mesos d’estiu, que cada any son més calorosos. El seu us s’ha generalitzat en quasi tots els àmbits: empreses, espais públics, transports, etc…

Les persones ens passem bona part del nostre temps en llocs tancats, principalment a la feina i a casa, d’ aquí l’ importància d’un bon us i  contractar  un manteniment preventiu per assegurar que l’aire que respirem sigui de qualitat i evitar possibles perjudicis a la nostre salut

A Nou Clima us voleu donar algunes recomanacions, per un us saludable del aire condicionat:

 • – Realitzar un manteniment preventiu anual.  Els aparells s’ haurien de revisar cada any, netejar els filtres i un realitzar un tractament bactericida. Uns filtres bruts poden acumular gèrmens i fongs que poden ser perjudicials per la salut.
 • – Establir una temperatura adequada entre 24-26º, ajudarà a estalviar energia i reduir la factura elèctrica.
 • – No  dirigir els aparell d’aire condicionat directament a les persones, ja que suposaria sotmetre l’organisme a corrents perjudicials i canvis de temperatura massa bruscs.
 • – Millor no dormir amb l’aire condicionat engegat. Apagar l’aparell d’aire condicionat uns minuts abans d’anar a dormir, la sensació tèrmica perdurarà durant una bona estona per la inèrcia tèrmica de l’ambient i no consumirà energia.
 • – Ventilar la casa a l’estiu quan l’aire de fora sigui més fresc, primeres hores del matí i durant la nit. Durant uns 15 minuts per què entri aire exterior.

1 2

El manteniment de l’aire condicionat també s’ha de fer a l’hivern

Anar al taller mecànic quan toca fer la revisió al cotxe o abans d’un viatge llarg és una pràctica més que habitual per seguretat i prevenció de possibles avaries. El mateix s’hauria de fer amb els aparells d’aire condicionat, no només abans de l’estiu sinó també abans de l’hivern si aquest s’utilitza com a calefacció.

Són moltes les empreses que tenen instal·lacions d’aire condicionat per climatitzar les seves oficines i edificis. Cada cop més, els propietaris i responsables de negocis se n’adonen dels beneficis de proporcionar un ambient confortable amb una temperatura adequada als llocs de treball. I és que diversos estudis demostren una forta correlació entre la temperatura i productivitat de les persones. Per tant, és imprescindible tenir una bona climatització i cuidar la maquinària per garantir que dona les millors prestacions.

Un aparell d’aire condicionat està dissenyat per aguantar “excessos” i continuar funcionant correctament. Tot i això, no és bo abusar de la màquina, i si ho fem, s’hauria de revisar regularment l’aparell. Els equips d’aire condicionat necessiten d’un manteniment regular per funcionar de forma correcta i donar una temperatura òptima. S’ha demostrat que en cas de no realitzar un bon manteniment, l’aparell condicionador perd bona part de la seva eficiència original, incrementant el consum energètic  i patint avaries  innecessàries.

Un bon servei de manteniment ha d’incloure una revisió i neteja dels filtres per millorar la qualitat de l’aire i un tractament fungicida per prevenir l’aparició de fongs, pudors i possibles al·lèrgies. A més, ha d’anar acompanyat d’una comprovació dels rendiments de les unitats exteriors i interiors per controlar el consum elèctric, una neteja de les bateries exteriors per millorar l’eficiència de l’aparell i una comprovació del gas refrigerant per verificar que no hi ha pèrdues.

El reglament de les instal·lacions tècniques en els edificis (codi RITE) especifica la necessitat de realitzar un manteniment de la instal·lació com a mínim un cop a l’any per evitar problemes de salubritat. Pot semblar que no és el més important però si tenim en compte que ens passem bona part del nostre temps en llocs tancats, principalment a la feina, es converteix en fonamental la contractació d’un manteniment preventiu dels aparells d’aire condicionat. Cuidar la maquinària i deixar la seva cura en mans de professionals és la millor manera d’assegurar que l’aire que respirem és de qualitat i, d’aquesta manera, evitar possibles perjudicis sobre la nostra salut.

El manteniment de l’aire condicionat també s’ha de fer a l’hivern

Anar al taller mecànic quan toca fer la revisió al cotxe o abans d’un viatge llarg és una pràctica més que habitual per seguretat i prevenció de possibles avaries. El mateix s’hauria de fer amb els aparells d’aire condicionat, no només abans de l’estiu sinó també abans de l’hivern si aquest s’utilitza com a calefacció.

Són moltes les empreses que tenen instal·lacions d’aire condicionat per climatitzar les seves oficines i edificis. Cada cop més, els propietaris i responsables de negocis se n’adonen dels beneficis de proporcionar un ambient confortable amb una temperatura adequada als llocs de treball. I és que diversos estudis demostren una forta correlació entre la temperatura i productivitat de les persones. Per tant, és imprescindible tenir una bona climatització i cuidar la maquinària per garantir que dona les millors prestacions.

Un aparell d’aire condicionat està dissenyat per aguantar “excessos” i continuar funcionant correctament. Tot i això, no és bo abusar de la màquina, i si ho fem, s’hauria de revisar regularment l’aparell. Els equips d’aire condicionat necessiten d’un manteniment regular per funcionar de forma correcta i donar una temperatura òptima. S’ha demostrat que en cas de no realitzar un bon manteniment, l’aparell condicionador perd bona part de la seva eficiència original, incrementant el consum energètic  i patint avaries  innecessàries.

Un bon servei de manteniment ha d’incloure una revisió i neteja dels filtres per millorar la qualitat de l’aire i un tractament fungicida per prevenir l’aparició de fongs, pudors i possibles al·lèrgies. A més, ha d’anar acompanyat d’una comprovació dels rendiments de les unitats exteriors i interiors per controlar el consum elèctric, una neteja de les bateries exteriors per millorar l’eficiència de l’aparell i una comprovació del gas refrigerant per verificar que no hi ha pèrdues.

El reglament de les instal·lacions tècniques en els edificis (codi RITE) especifica la necessitat de realitzar un manteniment de la instal·lació com a mínim un cop a l’any per evitar problemes de salubritat. Pot semblar que no és el més important però si tenim en compte que ens passem bona part del nostre temps en llocs tancats, principalment a la feina, es converteix en fonamental la contractació d’un manteniment preventiu dels aparells d’aire condicionat. Cuidar la maquinària i deixar la seva cura en mans de professionals és la millor manera d’assegurar que l’aire que respirem és de qualitat i, d’aquesta manera, evitar possibles perjudicis sobre la nostra salut.

En Nou Clima estamos comprometidos con el medio ambiente

Ponemos a vuestro alcance algunas de las recomendaciones que os ayudarán a ahorrar energía y a cuidar del medio ambiente.Calefacción

 • En invierno, intentar que entre el máximo sol posible, abriendo las persianas en los días más soleados.
 • Por la noche, cerrar las cortinas y bajar las persianas para reducir la pérdida de calor.
 • Un buen aislamiento térmico de las paredes, puertas y ventanas evita pérdidas de energía. Una vivienda bien aislada puede ahorrar hasta un 30% en gastos de calefacción.
 • Con ventilar las habitaciones durante 10 minutos es suficiente; de este modo se evita la pérdida excesiva de calor.
 • Se recomienda una temperatura de 20º en invierno. Por cada grado de más, la factura de la calefacción aumenta un 7%.
Aire Acondicionado

 • Para evitar el calentamiento de la casa, deben instalarse toldos, persianas y correr las cortinas durante el día.
 • Fijar la temperatura de refrigeración a unos 25º, por cada aumento de 1ºC durante el verano podrá ahorrarse entre un 6-7% de energía.
 • Ventilar la casa en verano cuando el aire exterior sea más fresco, durante las primeras horas de la mañana y durante la noche.
 • Cerrar ventanas y puertas cuando el aire acondicionado esté activado.
 • Instalar el aparato en el sitio donde menos toque el sol y donde haya una buena circulación de aire, como la zona norte de las fachadas o en los patios con sombra. Si se instala en la azotea, debe cubrirse con un techo si es posible.
 • Evitar que los electrodomésticos que generan calor estén en las habitaciones refrigeradas.
 • Cuando active el aparato de aire acondicionado, no ajuste el termostato a una temperatura inferior a la normal: la casa no se enfriará más rápido y podría provocar una bajada excesiva de la temperatura, ocasionando un gasto innecesario y posibles resfriados.
 • Evitar que el termostato este cerca de los puntos de calor como bombillas, radiación solar.
 • El aparato de aire acondicionado durará más años y ahorrará más energía si se limpian los filtros de aire acondicionado de retorno una vez al mes.
 • Apague el aparato de aire acondicionado unos minutos antes de ir a dormir, la sensación térmica se mantendrá durante un buen rato por la inercia térmica del ambiente y no consumirá energía.