El manteniment de l’aire condicionat també s’ha de fer a l’hivern

Avui en dia moltes llars gaudeixen de l’aire condicionat pels mesos d’estiu, que cada any son més calorosos. El seu us s’ha generalitzat en quasi tots els àmbits: empreses, espais públics, transports, etc…

Les persones ens passem bona part del nostre temps en llocs tancats, principalment a la feina i a casa, d’ aquí l’ importància d’un bon us i  contractar  un manteniment preventiu per assegurar que l’aire que respirem sigui de qualitat i evitar possibles perjudicis a la nostre salut

A Nou Clima us voleu donar algunes recomanacions, per un us saludable del aire condicionat:

  • – Realitzar un manteniment preventiu anual.  Els aparells s’ haurien de revisar cada any, netejar els filtres i un realitzar un tractament bactericida. Uns filtres bruts poden acumular gèrmens i fongs que poden ser perjudicials per la salut.
  • – Establir una temperatura adequada entre 24-26º, ajudarà a estalviar energia i reduir la factura elèctrica.
  • – No  dirigir els aparell d’aire condicionat directament a les persones, ja que suposaria sotmetre l’organisme a corrents perjudicials i canvis de temperatura massa bruscs.
  • – Millor no dormir amb l’aire condicionat engegat. Apagar l’aparell d’aire condicionat uns minuts abans d’anar a dormir, la sensació tèrmica perdurarà durant una bona estona per la inèrcia tèrmica de l’ambient i no consumirà energia.
  • – Ventilar la casa a l’estiu quan l’aire de fora sigui més fresc, primeres hores del matí i durant la nit. Durant uns 15 minuts per què entri aire exterior.

1 2