Servei de manteniment preventiu


Manteniment Preventiu de NouClima

Manteniment Preventiu de Nou Clima

Amb el Manteniment Preventiu de Nou Clima, el seu aparell d’aire condicionat està en bones mans. Amb la revisió li garantim el perfecte funcionament de l’equip tot l’any, millorem el seu rendiment, disminuïm el consum elèctric i evitem reparacions costoses.


El manteniment inclou:

  • Revisió i neteja dels filtres d’aire.
  • Neteja dels desguassos.
  • Tractament fungicida per a la màquina interior (prevenció de fongs i pudors).
  • Comprovació dels consums elèctrics i temperatures.
  • Comprovació dels rendiments de la unitat exterior i interior.
  • Neteja de les bateries exteriors.
  • Neteja de les bateries exteriors.
  • Comprovació de la pressió del gas refrigerant.

Garantia de funcionament

Inclou la primera reparació gratuïta

Contracta-ho ara!

Tel. 938 931 972

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Telèfon de contacte

El vostre missatge

 ACCEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACITAT (Consulta-la aquí >)

 ACCEPTO L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable NOUCLIMA, S.L.. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.
En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Avinguda Garraf 27 08800, Vilanova i la Geltrú o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a INFO@NOUCLIMASERVEIS.COM.