Aerotèrmia, l’energia renovable del Futur

L’ aerotèrmia  consisteix en l’aprofitament de la energia que conte l’aire que ens  rodeja.

Normalment aquesta tecnologia aprofita el 70% de la energia  que extreu de l’aire i el 30% restant  de l’energia que consumeix ve de la xarxa elèctrica.

L’aprofitament de l’energia es fa a través de les bombes de calor i s’utilitza pricipalment per subministrar aigua calenta ACS, calefacció o refrigeració (com l’aire condicionat)

El muntatge i la posta en marxa  per aquest tipus d’instal·lació son molt senzills i per tant el processos de manteniment posterior no son complicats.

Les  avantatges que suposa l’ aerotèrmia son:

  • – Estalvi econòmic: suposa un estalvi econòmic entorn del  50% -70% sobre el gas i el gasoil
  • – Fàcil instal·lació: Ocupen poc espai com una caldera mural i no es necessita d’un espai per emmagatzemar combustible.
  • – Rendiments superiors al 100%: L’ aerotèrmia proporciona  una eficiència molt superior als sistemes convencionals, per tant suposa  un estalvi  en el consum
  • – Menor cost de Manteniment: No necessiten  de neteges freqüents  ja que el sistema no requereix combustió i no produeix residus durant el seu funcionament.
  • – Generador de calor reversible: un sol generador per tres tipus d’aplicacions: Calefacció, refrigeració I aigua calenta. Això implica que s’ocupa menys espai, mes senzill d’utilitzar I s’estalvia en el manteniment .

En el mercat trobem diferents sistemes  d’ aerotèrmia, com Aquatermic una de les gammes mes avançades i completes del mercat. Aquesta tecnologia permet obtenir refrigeració, calefacció i aigua calenta sanitària.

 

casa