• Pol. Ind. Torrent de Santa Magdalena
    Rbla. Països Catalans num.18 nau 32
    08800 Vilanova i la Geltrú
close
Home heacool_services Geotèrmia

Geotèrmia

Img

La geotèrmia és una energia renovable que aprofita el calor de la terra per calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, no produeix emissions de CO2 es una energia neta i molt eficient. La bomba de calor geotèrmica aprofita la temperatura constant del subsol durant tot l’any. Al obtenir l’energia dels subsol, les condicions exteriors no afecten, per tant, es el sistema més eficient que existeix. Permet escalfar els habitatges durant l’hivern, refrigerar l’estiu i produir aigua calenta tot l’any de forma molt eficaç.

Formulari més informació:

    La comunicació enviada serà objecte de tractament per part del Responsable NOUCLIMA, S.L.. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

    En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Polígon Industrial Torrent de Santa Magdalena, Rambla dels Països Catalans num. 18 nau 32, 08800 Vilanova i la Geltrú, o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a INFO@NOUCLIMASERVEIS.COM.