• Pol. Ind. Torrent de Santa Magdalena
    Rbla. Països Catalans num.18 nau 32
    08800 Vilanova i la Geltrú
close
Home heacool_services Renovació i purificadors d’aire

Renovació i purificadors d’aire

Img

Actualment sabem que una mala qualitat de l’aire es la causa de múltiples problemes de salut que poden provocar, infeccions, al·lèrgies, fatiga,… Es per això que es important instal·lar un sistema de ventilació i renovació, per l’ aire interior que respirem. Aquests sistemes permeten que l’aire es vagi renovant progressivament, per tal que no hi hagi un risc d’acumulació de components nocius.

Per millorar la qualitat de l’aire interior, es imprescindible tenir un bon sistema de ventilació que redueixin els contaminants i els substitueixin amb aire exterior filtrat . Els recuperadors de calor, son un bon sistema de ventilació mecànica per tenir un ambient saludable al lloc on treballem o vivim.

Un altre sistema, son els purificadors d’aire que no renoven l’aire sinó que el tracten i el purifiquen. Els purificadors incorporen filtres HEPA, ionitzadors i carbó actiu, que filtren l’aire de contaminants, virus, i bactèries. El purificadors poden arribar a un capacitat de filtració de fins 99,80%.

Formulari més informació:

    La comunicació enviada serà objecte de tractament per part del Responsable NOUCLIMA, S.L.. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

    En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Polígon Industrial Torrent de Santa Magdalena, Rambla dels Països Catalans num. 18 nau 32, 08800 Vilanova i la Geltrú, o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a INFO@NOUCLIMASERVEIS.COM.