• Pol. Ind. Torrent de Santa Magdalena
  Rbla. Països Catalans num.18 nau 32
  08800 Vilanova i la Geltrú
close
Home heacool_services Aerotèrmia

Aerotèrmia

Aerotèrmia: Calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un 70% menys de consum

L’aerotèrmia es la tecnologia que permet l’aprofitament de l’energia que ve de l’aire exterior a través de les bombes de calor i s’utilitza principalment per subministrar aigua calenta ACS, calefacció i refrigeració.

 • Consumeix fins un 70% menys que els sistemes convencionals per obtenir calefacció, fred i aigua calenta sanitària.
 • Alt rendiment i eficiència energètica
 • Instal·lació senzilla i segura, no realitza cap tipus de combustió
 • Cost de manteniment baix
 • Amortització de la instal·lació entre 3 i 5 anys

El nostre equip tecnic l’assessorà i li realitzarà un estudi proposant-li la solució mes adequada pel seu habitatge

  La comunicació enviada serà objecte de tractament per part del Responsable NOUCLIMA, S.L.. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

  En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Polígon Industrial Torrent de Santa Magdalena, Rambla dels Països Catalans num. 18 nau 32, 08800 Vilanova i la Geltrú, o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a INFO@NOUCLIMASERVEIS.COM.