• Pol. Ind. Torrent de Santa Magdalena
    Rbla. Països Catalans num.18 nau 32
    08800 Vilanova i la Geltrú
close
Home heacool_services Manteniment preventius i correctius

Manteniment preventius i correctius

Img

El manteniment preventiu es essencial per garantir un funcionament eficient dels sistema de climatització i millorar la qualitat de l’aire que respirem.

S’ha demostrat que al no disposar d’un servei de manteniment regular, el condicionador perd bona part de l’eficiència original, augmenten les avaries i es fa un us ineficient de l’energia. A Nou Clima a través del nostre servei tècnic, li oferim un manteniment preventiu segons la normativa vigent i també incloem un tractament desinfectant i bactericida al aparell condicionador.

Formulari més informació:

    La comunicació enviada serà objecte de tractament per part del Responsable NOUCLIMA, S.L.. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

    En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Polígon Industrial Torrent de Santa Magdalena, Rambla dels Països Catalans num. 18 nau 32, 08800 Vilanova i la Geltrú, o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a INFO@NOUCLIMASERVEIS.COM.