El nou Refrigerant R32

El R32 es el gas que s’està implementant en tots els nous models d’aire condicionat, l’objectiu es ajustar-se a les normatives mediambientals que estableix la UE per parar el canvi climàtic, la contaminació ambiental i l’efecte hivernacle.

El nou refrigerant del R32 permet una reducció molt important del Potencial de escalfament atmosfèric (PCA).

Les principals avantatges del nou gas son:

– Ofereix una millora del rendiment del 10%, inclús en temperatures exterior extremes

– Representa un cost menor i major estalvi ja que s’utilitza un 30% menys de refrigerant que el R410A

– Major eficiència energètica

– Redueix l’impacte sobre esclafament global un 67%

– Al ser un gas refrigerant 100% pur es mes fàcil de reciclar i de reutilitzar.

– S’utilitza un 30% menys de gas refrigerant si comparem amb una carga de gas del 410A, per tant serà un menor consum i també una menor despesa

A Nou Clima estem compromesos amb el medi ambient i  ja disposem dels nous models amb refrigerant R32.

 

casa