• Pol. Ind. Torrent de Santa Magdalena
    Rbla. Països Catalans num.18 nau 32
    08800 Vilanova i la Geltrú
close
Home Notícies Aerotèrmia, l’energia renovable del Futur
març

Aerotèrmia, l’energia renovable del Futur

L’ aerotèrmia  consisteix en l’aprofitament de la energia que conte l’aire que ens  rodeja.

Normalment aquesta tecnologia aprofita el 70% de la energia  que extreu de l’aire i el 30% restant  de l’energia que consumeix ve de la xarxa elèctrica.

L’aprofitament de l’energia es fa a través de les bombes de calor i s’utilitza pricipalment per subministrar aigua calenta ACS, calefacció o refrigeració (com l’aire condicionat)

El muntatge i la posta en marxa  per aquest tipus d’instal·lació son molt senzills i per tant el processos de manteniment posterior no son complicats.

Les  avantatges que suposa l’ aerotèrmia son:

  • – Estalvi econòmic: suposa un estalvi econòmic entorn del  50% -70% sobre el gas i el gasoil
  • – Fàcil instal·lació: Ocupen poc espai com una caldera mural i no es necessita d’un espai per emmagatzemar combustible.
  • – Rendiments superiors al 100%: L’ aerotèrmia proporciona  una eficiència molt superior als sistemes convencionals, per tant suposa  un estalvi  en el consum
  • – Menor cost de Manteniment: No necessiten  de neteges freqüents  ja que el sistema no requereix combustió i no produeix residus durant el seu funcionament.
  • – Generador de calor reversible: un sol generador per tres tipus d’aplicacions: Calefacció, refrigeració I aigua calenta. Això implica que s’ocupa menys espai, mes senzill d’utilitzar I s’estalvia en el manteniment .

En el mercat trobem diferents sistemes  d’ aerotèrmia, com Aquatermic una de les gammes mes avançades i completes del mercat. Aquesta tecnologia permet obtenir refrigeració, calefacció i aigua calenta sanitària.