• Pol. Ind. Torrent de Santa Magdalena
    Rbla. Països Catalans num.18 nau 32
    08800 Vilanova i la Geltrú
close
Home Notícies La seva instal·lació frigorífica i de climatització esta legalitzada?
març

La seva instal·lació frigorífica i de climatització esta legalitzada?

L’any passat va entrar en vigor la instrucció 1/2015 per la inscripció d’instal·lacions existents i en ús, que no han estat legalitzades.

Aquesta instrucció afecta a les instal·lacions tèrmiques en els edificis (calefacció, i climatització) , instal·lacions  fred industrial, instal·lacions de Baixa tensió i alta tensió i a les petrolífiques IP03.

Per les instal·lacions tèrmiques en els edificis en ús i no legalitzades afectarà a:

  • Totes les instal·lacions tèrmiques  amb antiguitat anterior al 1 de gener 2008
  • Potencia Nominal ≥ 20 Kw per calefacció i ACS
  • Potencia  Nominal ≥ 12 Kw (10.300 Frig) per aire condicionat

En determinades situacions hi ha  instal·lacions que es troben en ús, que per la seva antiguitat, pèrdua de documentació tècnica i/o administrativa o altres causes, no disposen de la documentació justificativa  de la seva posada en servei, i per tant no estan legalitzades, però compleixen plenament amb les especificacions tècniques del reglament tècnic.

Per tot això, la instrucció 1/2015 facilita la legalització d’aquestes instal·lacions establint un procediment per la inscripció de les instal·lacions existents al RITSIC.

El procediment a seguir seria el següent per les instal·lacions afectades:

Documentació que caldria aportar  el titular de la instal·lació:

  • Documentació justificativa de la data en que es va posar en servei la instal·lació (rebut o certificat de la companyia distribuïdora, etc)
  • Memòria  tècnica simplificada i els esquemes de la instal·lació, signats per tècnic titulat competent.

Un cop obtinguda aquesta documentació,  es demanarà  a un Organisme de Control la realització de la inspecció i emetre un certificat d’inspecció de la instal·lació d’acord amb el reglament d’instal·lacions

Un cop superada la inspecció, l’organisme de control emetrà una acta favorable que servirà per inscriure la instal·lació al registre RITSIC i per tant, que quedi legalitzada.

Per mes informació no dubti en posar-se en contacte amb NOU CLIMA, l’assessorarem i  l’ajudarem a tramitar tota la documentació necessària per legalitzar la seva instal·lació

www.nouclimaserveis.com