• Pol. Ind. Torrent de Santa Magdalena
    Rbla. Països Catalans num.18 nau 32
    08800 Vilanova i la Geltrú
close
Home Notícies SISTEMES DE RENOVACIÓ D’AIRE
juny

SISTEMES DE RENOVACIÓ D’AIRE

Millorem la qualitat d’aire al lloc de treball

L’aire interior que es troba a les naus, industries, habitatges, oficines i estances tancades en general, pot estar viciat, es a dir pot contenir partícules de qualsevol tipus. Aquestes partícules les poden emetre diferents objectes imperceptibles per l’ull humà, com per exemple, gasos dels sistemes productius, mobles, pintures, objectes o simplement partícules emeses pels essers humans.

Per tant, aquí rau la importància de la renovació d’aire en aquestes estances i llocs de treball. La renovació consisteix en que mitjançant un o varis ventiladors, s’extreu l’aire viciat del interior i es substitueix per aire nou provinent de l’exterior. Amb aquesta renovació de l’aire també s’aconsegueix baixar els nivells de CO2 de les estances, que son perjudicials per les persones.

La normativa actual com el codi tècnic de l’edificació (CTE) i el reglament de instal·lacions tèrmiques del edificis (RITE), ja contemplen la necessitat de la renovació de l’aire.

  • El RITE, defineix les exigències mínimes en las instal·lacions tèrmiques en els edificis
  • El CTE recull l’obligatorietat d’incloure sistemes de renovació d’aire i qualitat d’aire interior en els edificis, com un sistema de ventilació natural o a través de ventilacions  que han de complir els requisits de qualitat.  

Disposem de dos maneres per renovar  l’aire,  la ventilació natural o la mecànica. Els sistemes de ventilació mecànica utilitzen un o varis ventiladors per realitzar l’extracció de l’aire. Amb aquets sistemes, l’admissió d’aire es realitza de forma mecànica mitjançant un ventilador a través de conductes i l’extracció es produeix de forma natural  per les reixes en les zones humides.

Per evitar les pèrdues d’energia  i per tant, reduir el consum energètic es poden instal·lar recuperadors de calor. Un recuperador de calor es un equip que permet recuperar part de l’energia de l’aire climatitzat de l’interior de l’estança o local, a través del sistema de ventilació mecànica. A l’hivern funciona escalfant l’aire fred que entra del exterior i a l’estiu permet refredar l’aire calent de l’exterior. També incorpora uns filtres que redueixen els contaminants i milloren la qualitat d’aire interior.

La renovació de l’aire té com objectiu diluir o eliminar els contaminants aeris per millorar la qualitat de l’aire. Aquesta renovació repercuteix directament amb la salut de les persones evitant provocar problemes respiratoris, cefalees o la proliferació de les al·lèrgies.

Un bon sistema de ventilació ofereix un entorn de treball segur i millora la productivitat de les persones. A Nou Clima  comptem amb un equip de professionals que l’assessorarem i l’instal·larem el sistema de ventilació mes adequat pel seu lloc de treball o negoci