Noticies

El nou Refrigerant R32

El R32 es el gas que s’està implementant en tots els nous models d’aire condicionat, l’objectiu es ajustar-se a les normatives mediambientals que estableix la UE per parar el canvi climàtic, la contaminació ambiental i l’efecte hivernacle.

El nou refrigerant del R32 permet una reducció molt important del Potencial de escalfament atmosfèric (PCA).

Les principals avantatges del nou gas son:

– Ofereix una millora del rendiment del 10%, inclús en temperatures exterior extremes

– Representa un cost menor i major estalvi ja que s’utilitza un 30% menys de refrigerant que el R410A

– Major eficiència energètica

– Redueix l’impacte sobre esclafament global un 67%

– Al ser un gas refrigerant 100% pur es mes fàcil de reciclar i de reutilitzar.

– S’utilitza un 30% menys de gas refrigerant si comparem amb una carga de gas del 410A, per tant serà un menor consum i també una menor despesa

A Nou Clima estem compromesos amb el medi ambient i  ja disposem dels nous models amb refrigerant R32.

 

casa

Aerotèrmia, l’energia renovable del Futur

L’ aerotèrmia  consisteix en l’aprofitament de la energia que conte l’aire que ens  rodeja.

Normalment aquesta tecnologia aprofita el 70% de la energia  que extreu de l’aire i el 30% restant  de l’energia que consumeix ve de la xarxa elèctrica.

L’aprofitament de l’energia es fa a través de les bombes de calor i s’utilitza pricipalment per subministrar aigua calenta ACS, calefacció o refrigeració (com l’aire condicionat)

El muntatge i la posta en marxa  per aquest tipus d’instal·lació son molt senzills i per tant el processos de manteniment posterior no son complicats.

Les  avantatges que suposa l’ aerotèrmia son:

 • – Estalvi econòmic: suposa un estalvi econòmic entorn del  50% -70% sobre el gas i el gasoil
 • – Fàcil instal·lació: Ocupen poc espai com una caldera mural i no es necessita d’un espai per emmagatzemar combustible.
 • – Rendiments superiors al 100%: L’ aerotèrmia proporciona  una eficiència molt superior als sistemes convencionals, per tant suposa  un estalvi  en el consum
 • – Menor cost de Manteniment: No necessiten  de neteges freqüents  ja que el sistema no requereix combustió i no produeix residus durant el seu funcionament.
 • – Generador de calor reversible: un sol generador per tres tipus d’aplicacions: Calefacció, refrigeració I aigua calenta. Això implica que s’ocupa menys espai, mes senzill d’utilitzar I s’estalvia en el manteniment .

En el mercat trobem diferents sistemes  d’ aerotèrmia, com Aquatermic una de les gammes mes avançades i completes del mercat. Aquesta tecnologia permet obtenir refrigeració, calefacció i aigua calenta sanitària.

 

casa

Vol controlar el seu aire condicionat des del mòbil?

Gràcies el wifi Interface de Fujitsu-General, controli còmodament des d’una APP gratuïta les funcions bàsiques del seu Aire Condicionat:

 • – Encendre/ apagar el AC
 • – Modes de funcionament (Calor, fred, Dry, Auto, Ventilació)
 • – Velocitat de ventilació
 • – Ajust de la posició de les lames
 • – Funció 10ºC Heat (Funció anti-congelació)
 • – Comprovar si l’aparell esta apagat quan s’ha sortit de casa
 • – Visualització de temperatura ambient a l’habitació
 • – Visualització de la temperatura exterior
 • – Fixar la temperatura de consigna
 • – Programar el AC

 

I totes aquestes funcions, de forma remota des d’on vulgui i quan vulgui.

Esquema_smartphone

La importància d’un ús correcte de l’aire condicionat per a la nostra salut

Avui en dia moltes llars gaudeixen de l’aire condicionat pels mesos d’estiu, que cada any son més calorosos. El seu us s’ha generalitzat en quasi tots els àmbits: empreses, espais públics, transports, etc…

Les persones ens passem bona part del nostre temps en llocs tancats, principalment a la feina i a casa, d’ aquí l’ importància d’un bon us i  contractar  un manteniment preventiu per assegurar que l’aire que respirem sigui de qualitat i evitar possibles perjudicis a la nostre salut

A Nou Clima us voleu donar algunes recomanacions, per un us saludable del aire condicionat:

 • – Realitzar un manteniment preventiu anual.  Els aparells s’ haurien de revisar cada any, netejar els filtres i un realitzar un tractament bactericida. Uns filtres bruts poden acumular gèrmens i fongs que poden ser perjudicials per la salut.
 • – Establir una temperatura adequada entre 24-26º, ajudarà a estalviar energia i reduir la factura elèctrica.
 • – No  dirigir els aparell d’aire condicionat directament a les persones, ja que suposaria sotmetre l’organisme a corrents perjudicials i canvis de temperatura massa bruscs.
 • – Millor no dormir amb l’aire condicionat engegat. Apagar l’aparell d’aire condicionat uns minuts abans d’anar a dormir, la sensació tèrmica perdurarà durant una bona estona per la inèrcia tèrmica de l’ambient i no consumirà energia.
 • – Ventilar la casa a l’estiu quan l’aire de fora sigui més fresc, primeres hores del matí i durant la nit. Durant uns 15 minuts per què entri aire exterior.

1 2

La seva instal·lació frigorífica i de climatització esta legalitzada?

L’any passat va entrar en vigor la instrucció 1/2015 per la inscripció d’instal·lacions existents i en ús, que no han estat legalitzades.

Aquesta instrucció afecta a les instal·lacions tèrmiques en els edificis (calefacció, i climatització) , instal·lacions  fred industrial, instal·lacions de Baixa tensió i alta tensió i a les petrolífiques IP03.

Per les instal·lacions tèrmiques en els edificis en ús i no legalitzades afectarà a:

 • Totes les instal·lacions tèrmiques  amb antiguitat anterior al 1 de gener 2008
 • Potencia Nominal ≥ 20 Kw per calefacció i ACS
 • Potencia  Nominal ≥ 12 Kw (10.300 Frig) per aire condicionat

En determinades situacions hi ha  instal·lacions que es troben en ús, que per la seva antiguitat, pèrdua de documentació tècnica i/o administrativa o altres causes, no disposen de la documentació justificativa  de la seva posada en servei, i per tant no estan legalitzades, però compleixen plenament amb les especificacions tècniques del reglament tècnic.

Per tot això, la instrucció 1/2015 facilita la legalització d’aquestes instal·lacions establint un procediment per la inscripció de les instal·lacions existents al RITSIC.

El procediment a seguir seria el següent per les instal·lacions afectades:

Documentació que caldria aportar  el titular de la instal·lació:

 • Documentació justificativa de la data en que es va posar en servei la instal·lació (rebut o certificat de la companyia distribuïdora, etc)
 • Memòria  tècnica simplificada i els esquemes de la instal·lació, signats per tècnic titulat competent.

Un cop obtinguda aquesta documentació,  es demanarà  a un Organisme de Control la realització de la inspecció i emetre un certificat d’inspecció de la instal·lació d’acord amb el reglament d’instal·lacions

Un cop superada la inspecció, l’organisme de control emetrà una acta favorable que servirà per inscriure la instal·lació al registre RITSIC i per tant, que quedi legalitzada.

Per mes informació no dubti en posar-se en contacte amb NOU CLIMA, l’assessorarem i  l’ajudarem a tramitar tota la documentació necessària per legalitzar la seva instal·lació

www.nouclimaserveis.com

1 2

El manteniment de l’aire condicionat també s’ha de fer a l’hivern

Anar al taller mecànic quan toca fer la revisió al cotxe o abans d’un viatge llarg és una pràctica més que habitual per seguretat i prevenció de possibles avaries. El mateix s’hauria de fer amb els aparells d’aire condicionat, no només abans de l’estiu sinó també abans de l’hivern si aquest s’utilitza com a calefacció.

Són moltes les empreses que tenen instal·lacions d’aire condicionat per climatitzar les seves oficines i edificis. Cada cop més, els propietaris i responsables de negocis se n’adonen dels beneficis de proporcionar un ambient confortable amb una temperatura adequada als llocs de treball. I és que diversos estudis demostren una forta correlació entre la temperatura i productivitat de les persones. Per tant, és imprescindible tenir una bona climatització i cuidar la maquinària per garantir que dona les millors prestacions.

Un aparell d’aire condicionat està dissenyat per aguantar “excessos” i continuar funcionant correctament. Tot i això, no és bo abusar de la màquina, i si ho fem, s’hauria de revisar regularment l’aparell. Els equips d’aire condicionat necessiten d’un manteniment regular per funcionar de forma correcta i donar una temperatura òptima. S’ha demostrat que en cas de no realitzar un bon manteniment, l’aparell condicionador perd bona part de la seva eficiència original, incrementant el consum energètic  i patint avaries  innecessàries.

Un bon servei de manteniment ha d’incloure una revisió i neteja dels filtres per millorar la qualitat de l’aire i un tractament fungicida per prevenir l’aparició de fongs, pudors i possibles al·lèrgies. A més, ha d’anar acompanyat d’una comprovació dels rendiments de les unitats exteriors i interiors per controlar el consum elèctric, una neteja de les bateries exteriors per millorar l’eficiència de l’aparell i una comprovació del gas refrigerant per verificar que no hi ha pèrdues.

El reglament de les instal·lacions tècniques en els edificis (codi RITE) especifica la necessitat de realitzar un manteniment de la instal·lació com a mínim un cop a l’any per evitar problemes de salubritat. Pot semblar que no és el més important però si tenim en compte que ens passem bona part del nostre temps en llocs tancats, principalment a la feina, es converteix en fonamental la contractació d’un manteniment preventiu dels aparells d’aire condicionat. Cuidar la maquinària i deixar la seva cura en mans de professionals és la millor manera d’assegurar que l’aire que respirem és de qualitat i, d’aquesta manera, evitar possibles perjudicis sobre la nostra salut.

A Nou Clima estem compromesos amb el medi ambient

Posem al vostre abast algunes de les recomanacions que us ajudaran a estalviar energia i tenir cura del medi ambient.Calefacció

 • A l’hivern intentar que entri el màxim de sol possible, obrir les persianes els dies que faci més sol.
 • Per la nit tancar les cortines i baixar les persianes, d’aquesta manera reduirà la pèrdua de calor.
 • Un bon aïllament tèrmic de parets, portes i finestres evita pèrdues d’energia. Una vivenda ben aïllada pot estalviar fins a un 30% en despeses de calefacció.
 • Ventilar les habitacions, en 10 minuts ja n’hi ha prou, així s’evita la pèrdua excessiva de calor.
 • Es recomana una temperatura de  20º a l’ hivern. Per cada grau de més, la factura de la calefacció augmenta un 7%.
Aire Acondicionat

 • Per evitar l’escalfament de la casa instal·lar tendals, persianes i córrer les cortines durant el dia.
 • Fixar la temperatura de refrigeració a uns 25º, per cada augment de 1ºC durant l’estiu es podrà estalviar entre un 6-7% d’energia.
 • Ventilar la casa a l’estiu quan l’aire de fora sigui més fresc, primeres hores del matí i durant la nit.
 • Tancar finestres i portes, quan estigui l’aire condicionat encès.
 • Instal·lar l’aparell en un lloc on hi toqui el menys sol possible i que hi hagi una bona circulació d’aire, com la zona nord de les façanes o a patis amb ombra. Si s’instal·la en un terrat cobrir-lo amb un sostre si es possible.
 • Evitar que els electrodomèstics que generen calor estiguin a les habitacions refrigerades.
 • Quan engegui l’aparell d’aire condicionat, no ajusti el termòstat a una temperatura més baixa del normal: no es refredarà la casa més ràpid i podria fer una baixada excessiva de la temperatura, ocasionant una despesa innecessària i possibles refredats.
 • Evitar que el termòstat estigui pròxim a punts de calor com bombetes, radiació solar.
 • L’aparell d’aire condicionat durarà més anys i s’estalviarà energia si es netegen els filtres d’aire condicionat de retorn un cop al mes.
 • Apagui l’aparell d’aire condicionat uns minuts abans d’anar a dormir, la sensació tèrmica perdurarà durant una bona estona per la inèrcia tèrmica de l’ambient i no consumirà energia.